OMV | veranda - De Reiger 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gerd Van Meerbergen
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het aanbouwen van een nieuwe veranda aan de achtergevel van de woning na afbraak bestaande
locatie: De Reiger 27
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020133364
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.