OMV | eengezinswoning en bronbemaling - Gestelsebaan 115

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Pieter Kips en Roel Tassenoy
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning en exploitatie van een ingedeelde inrichting (bronbemaling)
locatie: Gestelsebaan 115
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020118283
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.