OMV | veranda - Kwikaard 61

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Paul Verhoeven
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: Kwikaard 61
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020117316
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.