OMV | veranda - Lelielaan 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Stefan Blum
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: Lelielaan 18
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021047422
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.