OMV | verbouwen - Baron de Borrekenslaan 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Annemie Vrelust en Bruno Vanwelsenaers
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp:  het verbouwen van de bestaande woning
locatie: Baron de Borrekenslaan 18
beslist op: 10/02/2020
bekendmaking loopt van: 13/02/2020 - 14/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020014034
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.