OMV | verbouwing - Dageraadstraat 7

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Clique Invest
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van de bestaande woning
locatie: Dageraadstraat 7
beslist op: 11/9/2020
bekendmaking loopt van: 19/11/2020 - 19/12/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020139953
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.