OMV | verbouwing en uitbreiding - Den Haan 5

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Benny Peeters en Mieke Smits

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning
locatie: Den Haan 5
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020071700
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.