OMV | verbouwing - Halle-Dorp 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hans Van den Bogaert en Ute Poelemans
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning
locatie: Halle-Dorp 19
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020172446
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.