OMV | verbouwing - Hallebaan 98

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Lodi Janssens en Xander Van Wassenbergh
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van de bestaande woning en het oprichten van een nieuw bijgebouw na sloping bestaande
locatie: Hallebaan 98
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020169988
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.