OMV | verbouwing - Handelslei 38

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sigrid Maria Stroobants
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van de bestaande woning en het inrichten van een handelspand
locatie: Handelslei 38
beslist op: 20/12/2021
bekendmaking loopt van: 27/12/2021- 27/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021160780
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.