OMV | verbouwing + kapvergunning - St. Antoniusbaan 197

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Michel Vermeiren en Serena Severeyns
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en het vellen van 6 hoogstammige bomen
locatie: St. Antoniusbaan 197
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021041326
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.