OMV | verbouwing - Raymond Delbekestraat 137

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nelleke ENGELS en Wess FEYS

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van de bestaande woning
locatie: Raymond Delbekestraat 137
beslist op: 20/12/2021
bekendmaking loopt van: 27/12/2021- 27/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021172294
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.