OMV | verbouwing - Ronkaartweg 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Christophe Huypens en Katrien Thiré
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en regularisatie van een bijgebouw
locatie: Ronkaartweg 21
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020133776
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.