OMV | verbouwing / uitbreiding - Guido Gezellelaan 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nathalie Sterckx en Stijn Bos
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en het oprichten van een bijgebouw
locatie: Guido Gezellelaan 19
beslist op: 11/16/2020
bekendmaking loopt van: 19/11/2020 -19/12/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020149020
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.