OMV | verbouwing woning - Zoerselsteenweg 60

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Peter Aerts
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het verbouwen van de bestaande woning
locatie: Zoerselsteenweg 60
beslist op:  27/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
projectnummer: OMV_2019145702
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.