OMV | verhardingen - Raymond Delbekestraat 141

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Raymond Simons
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanleggen van verhardingen rondom de woning en het bijgebouw en de aanleg van verhardingen die toegang geven tot de woning met dubbele garage en de afzonderlijke garage in de tuin
locatie: Raymond Delbekestraat 141
beslist op: 5/4/2020
bekendmaking loopt van: 08/05/2020-08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019162695
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.