OMV | verkaveling - Drengel 57

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: ICARE, Information and Computer
toelichting: aanvraag voor een nieuwe verkaveling
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 2 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen
locatie: Drengel 57
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021127185
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.