OMV | verkaveling - Karel Uytroevenlaan 13

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Siska Anna Dumoulin
toelichting: aanvraag voor een nieuwe verkaveling
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 1 kavel voor een vrijstaande ééngezinswoning in de Frans Janssenslaan en 1 kavel voor meergezinswoningen in de Karel Uytroevenlaan
locatie: Karel Uytroevenlaan 13
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020005675
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.