OMV | verkaveling - Salphensebaan 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Anita Van de Peer
toelichting: aanvraag voor een nieuwe verkaveling
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 2 kavels voor gekoppelde ééngezinswoningen langs de Salphensebaan en 1 kavel voor een vrijstaande ééngezinswoning langs De Ster
locatie: Salphensebaan 21
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020133454
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.