OMV | vervangen garagepoort - Driesheide 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Lisa Frederickx
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vervangen van de garagepoort door een raamopening met borstwering
locatie: Driesheide 19
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 05/07/2021 - 05/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021106785
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.