OMV | vervangingsnieuwbouw 'De Sprong' - Emiel Vermeulenstraat 2A-2B-2C /4A-4B-4C

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmaus
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het slopen van de bestaande bebouwing met bijhorende verharding en bestaande parking en het bouwen van een vervangingsnieuwbouw voor beschut wonen ‘De Sprong’ bestaande uit 6 blokken met telkens 8 woongelegenheden met bijhorende verharding (17 parkeerplaatsen) en gebouwtjes voor de nutsvoorzieningen.
locatie: Emiel Vermeulenstraat 2A-2B-2C /4A-4B-4C)
beslist op:  20/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 - 28/02/2020
projectnummer: OMV_2019097460
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.