OMV | vrijstaande eengezinswoning - Herentalsebaan 185

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sam Wouters
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en garage/tuinberging
locatie: Herentalsebaan 185
beslist op:  27/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
projectnummer: OMV_2020005974
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.