OMV | wasserij - Handelslei 28

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Stephanie Colders
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het uitbaten van een wassalon
locatie: Handelslei 28
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020027178
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.