OMV | weigering bijgebouw + bronbemaling - Kapellei 132

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Vercammen Ben
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het oprichten van een bijgebouw en exploitatie van een ingedeelde inrichting Klasse 3 (bronbemaling)
locatie: Kapellei 132
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020087750
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.