OMV | weigering bijgebouw - Halle-Dorp 22

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Antoon Vermonden
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het oprichten van een bijgebouw
locatie: Halle-Dorp 22
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020083347
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.