OMV | weigering carport met berging - Alfons Butsstraat 15

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Kurt Van Staeyen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vergroten en herinrichten van de vergunde carport met bergingen
locatie: Alfons Butsstraat 15
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021016768
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.