OMV | weigering kapvergunning - Felix Wyterslaan 8

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Hendrik Geysen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: weigering voor het vellen van één eik
locatie: Felix Wyterslaan 8
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020128899
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.