OMV | weigering kapvergunning - Handelslei 210

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Philippe Sollie
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het vellen van coniferen
locatie: Handelslei 210
beslist op: 14/12/2020
bekendmaking loopt van: 17/12/2020 - 17/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020167644
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.