OMV | weigering kapvergunning - Kasteeldreef 31

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Christine Ratinckx
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één inlandse eik
locatie: Kasteeldreef 31
beslist op: 05/07/2021
bekendmaking loopt van: 12/07/2021 - 12/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021112431
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.