OMV | weigering kapvergunning - Molenheide 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kurt Buyens
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: weigering het vellen van één inlandse eik
locatie: Molenheide 2
beslist op: 21/12/2020
bekendmaking loopt van: 30/12/2020-30/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020164549
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.