OMV | weigering meergezinswoning - Halle-Dorp 116

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Ilse Rogge
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 8 woongelegenheden, 8 prefab garageboxen, een fietsenstalling en 4 autostaanplaatsen na afbraak bestaande bebouwing en het verwijderen van asfaltverharding
locatie: Halle-Dorp 116
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020092806
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.