OMV | weigering meergezinswoning - Halle-Dorp 39-41

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: A.W. PROJECTONTWIKKELING
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 9 woongelegenheden en een handelsruimte en de exploitatie van een ingedeelde inrichting (bronbemaling)
locatie: Halle-Dorp 39-41
beslist op: 21/12/2020
bekendmaking loopt van: 30/12/2020-30/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020116352
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.