OMV | weigering meergezinswoning - Victorielaan 55

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: XG Projectontwikkeling
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: weigering voor het bouwen van een meergezinswoning met 4 woongelegenheden en 2 gekoppelde eengezinswoningen na afbraak van de bestaande bebouwing.
locatie: Victorielaan 55
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020112534
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.