OMV | weigering nivelleren - Pulderbossteenweg ZN

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Erwin Smeyers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het nivelleren van een weiland
locatie: Pulderbossteenweg ZN
beslist op: 1/11/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020144535
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.