OMV | weigering regularisatie - Halle-Velden

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Anne-Maria De Feyter
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: regularisatie ophoging en verharding
locatie: Halle-Velden
beslist op: 11/9/2020
bekendmaking loopt van: 19/11/2020 - 19/12/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020110287
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.