OMV | weigering regularisatie wooneenheid - Halle-Dorp 22

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Antoon Vermonden
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: de regularisatie van een extra wooneenheid binnen het bestaande bouwvolume en de serre aan de linkergevel van de woning
locatie: Halle-Dorp 22
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 05/07/2021 - 05/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021022863
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.