OMV | weigering uitbreiding vakantieverblijf - Graffendonk 85

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jo De Ridder
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het uitbreiden van een vakantieverblijf
locatie: Graffendonk 85
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020101667
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.