OMV | weigering winkelruimte - Rodendijk 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: ZR Shopping
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: afbraak van de bestaande winkel en het bouwen van nieuwe winkelruimtes in een winkelcomplex + nieuwe kleinhandelsactiviteit met netto handelsoppervlakte > 400 m²
locatie: Rodendijk 18
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020070700
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.