OMV | wijzigen functie gebouw - Jacobslaan 103

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Steven Der Kinderen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: gedeeltelijke functiewijziging van woning naar kantoor
locatie: Jacobslaan 103
beslist op:  20/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
projectnummer: OMV_2019136759
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.