OMV | wijziging metstelopening - De Knod 59

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Yasmine Van Roosbroeck
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het wijzigen van metselopeningen in de voorgevel van de woning
locatie: De Knod 59
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020104911
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.