OMV | wijziging vergunning - De Wagenmaker 2B, De Wagenmaker 2C

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Dries Boden
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het wijzigen van de omgevingsvergunning OMV_2019149965, met betrekking tot het uitvoeren van dak-, gevelwijzigingen en binnenaanpassingen aan de woningen 2 en 3.
locatie: De Wagenmaker 2B, De Wagenmaker 2C
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 05/07/2021 - 05/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021102076
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.