OMV | wintertuin - De Hulsten 73

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Filip Gerardi en Ilse Verhoeven

toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het aanbouwen van een wintertuin aan de achtergevel van de woning
locatie: De Hulsten 73
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020089601
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.