OMV | woning met bijgebouw - Turfstraat 14

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Van den Bosch en Daphne Muyldermans
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met afzonderlijk bijgebouw
locatie: Turfstraat 14
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019147576
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.