OMV | zorgwoning - De Bergen 8

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Anne Bogaerts
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het inrichten van een zorgwoning
locatie: De Bergen 8
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020119832
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.