OMV | zorgwoning - Hendrik Consiencelaan 44

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Vanessa Leenaerts
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het inrichten van een zorgwoning in de bestaande woning
locatie: Hendrik Consiencelaan 44
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 10/03/2020 - 09/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020027206
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.