OMV | zorgwoning - Paardenmarkt 13

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Vinny Tassyn
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het inrichten van een zorgwoning
locatie: Paardenmarkt 13
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020122901
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.