OMV | zorgwoning - St. Antoniusbaan 231

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Godelieve Frans
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het inrichten van een zorgwoning binnen het bouwvolume van de bestaande woning
locatie: St.-Antoniusbaan 231
beslist op: 21/06/2021
bekendmaking loopt van: 28/6/2021 - 28/7/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021091346
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.