OMV | zorgwoning - Veldstraat 99

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frederieke Biemans
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het inrichten van een zorgwoning
locatie: Veldstraat 99
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020045762
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.