OMV | zwembad - Azalealaan 26

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jan Laforce
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanleggen van een zwembad
locatie: Azalealaan 26
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020127882
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.