OMV | zwembad - De Wervenlaan 9

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Patrick Van Luyten
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanleg van een zwembad
locatie: De Wervenlaan 9
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020090171
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.